Toimintasuunnitelma


Kouvolan Eläkkeensaajat ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

TOIMINTA-AJATUS

Yhdistys toimii jäsenten edunvalvojana sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi. Se tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden sosiaaliseen kanssa käymiseen, järjestämällä kulttuuri-, harraste- ja muuta virkistystoimintaa. Yhdistys haluaa tarjota jäsenilleen erilaisia vaihtoehtoja henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitoon ja edistämiseen.

TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään sääntöjen määräämät kaksi, kevät- ja syyskokoukset. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

VARSINAINEN TOIMINTA

Yhdistys panostaa edunvalvontaa liiton, piirin ja Kymen Eevan sekä valtakunnallisen Eetun kautta. Mahdollisuuksien mukaan toimitaan myös yhdessä muiden EKL:n yhdistysten kanssa. Yhteistoimintaa muiden Kouvolan eläkkeensaajayhdistysten kanssa lisätään.

Torstaikerhot ovat yhdistyksen toiminnan runko myös vuodella 2024.

Kouvolan kaupunki on toiminnallaan asettanut haasteita toimitilojen suhteen. Brankkari otettiin pois ja nyt jännityksellä seuraamme, miten käy Tuulensuojan.

Invamajan kesäpäivä pidetään perinteiseen tapaan.  Pikkujoulut järjestetään, jos jäsenet toivoo. Matkoja, teatteria ja retkiä järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Harrasteryhmät pyritään elvyttämään uudelleen. Haasteena ovat toimitilat ja vetäjien puute. 2024 kaikki on valitettavasti maksullista.
Kaikkiin piirin tapahtumiin, sekä piirin ja liiton järjestämille kursseille osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. 

JÄSENISTÖ

Jäsenistön viihtyminen yhdistyksessä ja yhdistyksen toiminnassa on hallituksen ja jaostojen tärkein tehtävä. Jäsenten antamat ehdotukset ja vinkit toiminnan kehittämiseksi otetaan mielihyvin vastaan. Jäsenhankinta on aina yhtä ajankohtainen ja siihen tullaan panostamaan myös vuonna 2024.

TIEDOTTAMINEN

Yhdistyksen tapahtumista tiedotetaan kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan Keskiviikko-liitteessä seurapalstalla. Yhdistyksen kotisivuilla on tietoja yhdistyksen toiminnasta ja tulevista tapahtumista. Toimintamuistio tehdään jäsenille kevät-ja syyskaudella.  Tapahtumista kerrotaan myös torstaikerhoissa.

LOPUKSI

Hallitus toivoo jäsenten viihtyvän yhdistyksessä ja ottavan aktiivisesti osaa yhdistyksen toimintaan. Hallitus toivoo myös, että onnistumme jäsenhankinnassa ja näin säilymme yhtenä kaupunkimme merkittävimmistä eläkeläisjärjestöistä.

Kouvolassa  4. päivänä lokakuuta 2023.

Kouvolan Eläkkeensaajat ry

Hallitus